Hanki asennevamma

Asennevamma ei ole psykiatrisessa mielessä vamma, vaan kansankielessä käytetty termi ihmisen ominaisuuksista, joita voidaan pitää valtavirrasta poikkeavina tai ominaisina esimerkiksi tietyille nuorisoryhmille. Mopolla yleisellä tiellä keulivalla nuorella sanotaan olevan asennevamma, koska hän ei piittaa liikennesäännöistä ja vaarantaa muiden tiellä liikkuvien turvallisuuden.

Yleisesti sanotaan, että Bemarilla ajavilla on asennevamma, mutta siitä ei ole todisteita, että näin olisi. Yleensä näin sanovat ne, joilla ei ole varaa ajaa Bemarilla.

Bussipysäkillä tupakoivalla on asennevamma, koska hän ei piittaa muille ihmisille aiheuttamastaan kiusallisesta altistuumisesta tupakansavulle.

Iltapäivälehtisanomien keittiöpsykologisen työryhmän mielestä asia ei ole näin yksioikoinen, sillä asennevammassa saattaa piillä myös positiivisia piirteitä. Asennevammainen ei itse tiedä, että hänellä on asennevamma ja hän saattaakin nauttia elämästään juuri sellaisena kuin on eikä häntä häiritse pätkääkään, mitä muut hänestä ajattelevat.

Tässä on pointti, johon me panostamme. Asennevammaisen elämä on paljon helpompaa kuin niiden, jotka häntä paheksuvat ja siksi hän nauttii elämästä huomattavasti enemmän. Työryhmän mielestä jokaisen tulisi miettiä omalta kannaltaan, miten elämä olisi mukavampaa. Asennevammaisena se varmasti olisi niin.

IPLS:n keittiöpsykologisen työryhmän mietinnössä sanotaan, että me kehoitamme jokaista suomalaista hankkimaan itselleen ainakin yksi kunnon asennevamma ja niin meillä kaikilla on hauskempaa.